Drukuj

  ARKUSZE DO WYLICZANIA REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

 

      Zmiana ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

obniżająca wiek emerytalny do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet będzie obowiązywała od 1 października 2017 roku. W związku z tym, przy naliczeniu rezerw na świadczenia pracownicze na dzień 31.12.2016r należy uwzględnić wprowadzone zmiany. W ramach aktualizacji przygotowaliśmy arkusze do szczegółowego szacunku rezerw dostosowane do zmiany wprowadzonej nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Założyliśmy możliwość stopniowego wprowadzenia nowych progów wiekowych, ponieważ przejście na emeryturę w wieku 60 i 65 lat będzie prawem, a nie obowiązkiem pracownika. Korzystając z naszych arkuszy użytkownik w łatwy sposób ustali nie tylko kwotę rezerwy, ale również uzyska informację jaki wpływ na jej wysokość miały skutki zmian założeń aktuarialnych, skutki dyskonta oraz koszty bieżącego zatrudnienia. 

     Nowe zasady naliczania i ewidencji rezerw będą szczegółowo prezentowane na szkoleniu Zamknięcie Roku 2016.

 

Koszt aktualizacji rezerw wynosi 1200 zł. 
Zamówienia prosimy składać na adres mailowy: konsultant@poczta.fm Zamówienia realizujemy po wpłacie należności na konto :

 „KONSULTANT” S.C.   50-369 Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48/1

 

 

 

 

 

PKO BP 87 10205112 0000 7602 0121 2349