Drukuj

Plan Kont dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej:

- jest zgodny ze zaktualizowaną ustawą o rachunkowości  na dzień 01.09.2015r 

- umożliwia identyfikację i gromadzenie kosztów faktycznie poniesionych w systemie finansowo-księgowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015r w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

- zawiera rozszerzony opis zasad funkcjonowania kont

- daje możliwość wyodrębnienia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego podmiotu działalności leczniczej. 

 

Zamówienia prosimy składać na adres email: konsultant@poczta.fm