RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W PODMIOTACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ - trzydniowe

Polanica Zdrój, Willa Zameczek*, ul. M.Konopnickiej 1

          6 - 8 listopad 2019r

 

Szkolenia odbywają się w godzinach 10.00 –15.00 

Program szkolenia:

I. STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW

1. Wprowadzenie ustawowego wymogu stosowania przez świadczeniodawcę rachunku kosztów  opracowanego na podstawie zaleceń do zawarcia umowy z NFZ od 1 stycznia 2020r

 

2. Zalecenia Ministra Zdrowia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

 

- pełna porównywalność danych przekazywanych do Agencji

- ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki  zdrowotnej

- określenie  jednolitego wykazu stosowanych kont syntetycznych oraz wymaganej analityki w Zespole kont 4 -oraz w Zespole kont 5.

- kodowanie ośrodków kosztów w powiązaniu z kodami resortowymi

- zalecenia dotyczące stosowanych kluczy podziałowych

- sposób alokowania kosztów z ośrodków działalności pomocniczej oraz dochodzenia do sumy kosztów na finalnych ośrodkach  działalności

- szczegółowe wytyczne dotyczące kalkulacji kosztów obiektów kosztów

 

3. Zwolnienia z obowiązku stosowania standardu rachunku kosztów

 

4. Zapowiedź  dalszych zmian modelu standardu kosztów 


II. Zmiany w podatku od towarów i usług 

 

- harmonogram wprowadzenia zmienionych przepisów w podmiotach leczniczych 

- przygotowanie do wdrożenia wprowadzonych zmian w dokumentowaniu sprzedaży, prowadzonych ewidencjach i raportowaniu do MF 

- aktualizacja procedur obiegu i kontroli dokumentów

- weryfikacja dostępu do danych o wykonanych procedurach w aspekcie przygotowanych nowych rozwiązań prawnych dotyczących dokumentacji medycznej

 

III. Podatek dochodowy od osób prawnych

 

- zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 rok 

- aktualizacja procedur obiegu i kontroli dokumentów 

- rozszerzenie obowiązku prowadzenia dodatkowych ewidencji 

 

IV. Schematy podatkowe

 

 
  Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby wynosi:                        1900zł    

        

 Dla każdej następnej osoby z tej samej jednostki opłata wynosi:    1800zł

 

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym oraz całodzienne wyżywienie.

*Dopłata do pokoju jednoosobowego 200zł  

 

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać przed szkoleniem z podaniem NIP jednostki i terminu szkolenia na konto: 87 10205112 0000 7602 0121 2349