RACHUNEK KOSZTÓW W PODMIOTACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ CZ.2 - obowiązuje od 1 stycznia 2020r

SOPOT,Hotel Molo, ul. Podjazd 6

25 – 26 listopad 2019r

POZNAŃ, Budynek DELTA, ul.Towarowa 35

28 – 29 listopad 2019r

WARSZAWA,Intraco SA, ul.Stawki 2

     2 – 3 grudnia 2019r

RZESZÓW, Hotel Rzeszów, al.Piłsudskiego 44

     5 – 6 grudnia 2019r

KATOWICE, Hotel Katowice, al.Korfantego 9

10 – 11 grudnia 2019r

WROCŁAW, NOT, ul.Piłsudskiego 74

12 – 13 grudnia 2019r

 

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W GODZINACH 10.00 - 15.00   

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Nowe zasady grupowania kosztów w Zespole 4 i Zespole 5

 

 1- uwzględnione w ostatecznej wersji  projektu  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców uwagi przesłane w ramach konsultacji publicznych i opiniowania

 2- ujednolicenie informacji dla potrzeb Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 3- wykorzystanie możliwości tworzenia dodatkowych poziomów analityk dla potrzeb zarządczych, podatkowych oraz rozliczania umów na środki pomocowe

 

II. Opracowanie zakładowych zasad ewidencji i alokacji kosztów

 

 1- analiza zasadności podziału lub łączenia komórek organizacyjnych przy tworzeniu OPKK

 2- kodowanie ośrodków kosztów działalności:

   a) podstawowej

   b) pomocniczej

   c) zarządu

 3- określenie rozdzielników kosztów wspólnych

 4- ustalenie kluczy podziałowych oraz zasad alokacji do rozliczania kosztów OPK działalności pomocniczej

 5- ustalenie zasad wzajemnej alokacji kosztów  OPK działalności podstawowej

   a) alokacja kosztów OPK proceduralnych na podstawie:

      - normatywnych kosztów bezpośrednich procedur medycznych

      - normatywnych kosztów pełnych procedur medycznych

      - rzeczywistych kosztów pełnych procedur medycznych

   b) alokacja kosztów dla OPK będących oddziałem całodobowej opieki medycznej

 6- wprowadzenie nowych zasad alokacji kosztów zarządu

 

III. Wytyczne w zakresie określenia jednostkowych kosztów własnych obiektów kosztów oraz ustalenia kosztów  własnych  sprzedaży produktu

 

 

IV. Ośrodki Powstawania Kosztów mające bezpośrednie finansowanie w uzyskiwanych przychodach – wyodrębnienie na kontach kosztów i przychodów 

 

  Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby wynosi:                        900zł         

 Dla każdej następnej osoby z tej samej jednostki opłata wynosi:    800zł 

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać przed szkoleniem z podaniem NIP jednostki i terminu szkolenia na konto: 87 10205112 0000 7602 0121 2349