PODATEK DOCHODOWY W PODMIOTACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ - trzydniowe

POLANICA ZDR, Willa Zameczek*,ul.M.Konopnickiej 1

   18 – 20 marzec 2020r

 

Szkolenia odbywają się w godzinach 10.00 – 15.00

 

  W ramach omawiania poszczególnych punktów programu prezentowane będą najnowsze stanowiska z interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądowych

 

1. Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym

2. Źródła przychodów w podmiotach leczniczych

a) moment powstania i wycena:

   - przychodów z działalności gospodarczej

   - przychodów z kar i odszkodowań

   - przychodów z nieodpłatnych świadczeń

   - umorzenia i przedawnienia zobowiązań

   - pozostałych przychodów (odsetki, rekompensaty i refundacje kosztów)

b) refakturowanie usług

c) korekty przychodów

3. Koszty uzyskania przychodów

a) definicja kosztów uzyskania przychodów

b) wyłączenia ustawowe z kup

    - zmiany w podatku obowiązujące od 2019r

c) amortyzacja podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

d) niedobory i straty w aktywach

4. Wyłączenia dochodów wolnych

5. Rozliczenie dochodów przeznaczonych na cele statutowe

6. Księgi rachunkowe jako podstawa w rozliczeniu podatku dochodowego

7. Zasady płacenia i rozliczania zaliczek oraz ustalenia innych zobowiązań podatkowych związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych

8. Zmiany w podatku obowiązujące od 2020r.

 

9. Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych organom skarbowym ( postać elektroniczna odpowiadająca strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości ).

 

Zgłoszenia na szkolenia prosimy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy 
na naszej stronie www.szkolenia-konsultant.pl lub email: konsultant@poczta.fm 

 

  Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby wynosi:                             1900zł             

  Dla każdej następnej osoby z tej samej jednostki opłata wynosi:     1800zł 

 

*w cenę wliczone zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym wraz z wyżywieniem

**dopłata do pokoju jednoosobowego 200zł

 

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać przed szkoleniem z podaniem NIP jednostki i terminu szkolenia na konto: 87 10205112 0000 7602 0121 2349