RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO FINANSOWEJ

TERMIN SZKOLENIA: 28 maja 2020r w rozpoczęcie godz.10.00


 

Program szkolenia:

1. Wprowadzone i projektowane zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania podmiotów działalności leczniczej oraz finansowania świadczeń ze środków publicznych w tym:


a) zniesienie obowiązku dofinansowania strat spzoz przez jednostki samorządu terytorialnego 

b) zmiany i zamrożenie terminów wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych  

c) wdrożenia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych


2. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

a) analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019r
b) założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata
- korekta wskaźników makroekonomicznych w stosunku do założeń z planu wieloletniego związana ze stanem epidemii 

- zagrożenia w realizacji umów na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych w 2020 roku

 - wpływ wprowadzonych i prognozowanych zmian legislacyjnych na planowane przychody i koszty szpitali jednoimiennych za 2020r

 - wpływ zamrożenia gospodarki na przychody NFZ w roku 2020 i w latach następnych oraz na  kontraktowanie świadczeń gwarantowanych

 c) informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 - analiza wpływu zniesienia obowiązku pokrycia straty przez organ tworzący na kontynuację działalności spzoz

 - analiza poziomu zadłużenia oraz ocena zdolności jego obsługi i spłaty

 - zagrożenia w realizacji planów inwestycyjnych

 - wzrost kosztów niezależnych od jednostki

 - niezależne od jednostki ograniczenia w świadczeniu usług

 - zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia  

 

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu systemie e-learning wynosi 350zł.

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz uiszczeniu opłaty za szkolenie przekażemy Państwu materiały, które będą mogły być wykorzystane do opracowania raportu  oraz dalsze szczegóły dotyczące szkolenia.

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać przed szkoleniem z podaniem NIP jednostki i terminu szkolenia na konto: 87 10205112 0000 7602 0121 2349