ŚRODKI TRWAŁE


TERMIN SZKOLENIA: 5 czerwiec 2020r ( cz. 1 ), 10 czerwiec 2020r ( cz. 2 )

 - rozpoczęcie szkolenia godz.10.00

 

Program szkolenia: 

 

I. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały 

 

II. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych 

 

III. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego 

 

IV. Kryteria klasyfikacji nakładów dotyczących użytkowania środka trwałego 

 

V. Ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych 

 

VI. Dokumentacja obrotu środkami trwałymi 


VII. Aktualizacja polityki rachunkowości uwzględniająca wymogi ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozwiązań proponowanych w KSR Nr.11 „Środki Trwałe” 

 

VII. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniach finansowych


Opłata za uczestnictwo w szkoleniu systemie e-learning wynosi 600zł ( 2 dni ).

 

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz uiszczeniu opłaty za szkolenie przekażemy Państwu dalsze szczegóły dotyczące szkolenia.

 

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać przed szkoleniem z podaniem NIP jednostki i terminu szkolenia na konto: 87 10205112 0000 7602 0121 2349